Lesen zabojček št. 5

Lesen zabojček, ki ga imate lahko za kruh, sadje ali zelenjavo.