Pravilna objava izdelkov

Z objavo izdelkov na unikatnatrznica.si, se uporabnik zavezuje, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja.

Imeti mora aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

 

Fotografije v ponudbi morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja.
Najbolj optimalna velikost fotografij
je 700×600 pixslov.
Fotografije naj bodo čiste in profesionalne. Predlagamo belo podlago.

Vsak objavljen izdelek naj tudi vsebinsko pripada v primerno kategorijo.
Da bi ga pravilno uvrstili tudi v nad-kategorije si pomagajte z gumbom CTRL.
Če kategorija ne obstaja, izdelek zvrstite v kategorijo OSTALO…

Znesek ki je naveden v ponudbi predstavlja končno in zavezujočo ceno.
Cena mora vključevati morebiten DDV.
Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena.

Objave, ki vsebuje posebne ponudbe, kot so npr. popust, darilo, ipd., to jasno označite ter jasno navedite,
kje se nahajajo pogoji za pridobitev te posebne ugodnosti.

Povezavo do svoje spletne trgovine večkrat delite na družabnih omrežjih. Prosite svoje prijatelje in stranke,
da ocenijo vašo trgovino in izdelke.
Program izdelke najbolje ocenjenih trgovin prikazuje najprej.

[/su_column][/su_row][section background=””]

Obiskovalci kupujejo na podlagi opisa in objavljenih fotografij,
zato poskrbite za lep prikaz!

[/section]

 

S klikom na modro puščico
vnesite sliko izdelka.

Vnesite ime izdelka,
ki naj vsebuje največ 3 besede.

Pri izbiri kategorije,
si pomagajte z gumbom CTRL
(tako lahko izberete več kategorij hkrati!)

V našem primeru
MODA&DODATKI, NAKIT
in kompleti.

Vnesite ceno izdelka
in morebitno znižano ceno.

Vnesite zalogo,
ki mora biti več kot 1.

Pri opisu izdelka
nujno uporabite ime izdelka
in na kratko opišite izdelek.

Spremembe shranite.

Vnesite najmanj 3 izdelke!