Pravila o zasebnosti

Ta pravila o zasebnosti določajo, kako unikatnatrznica.si, ARTEPIN, spletne rešitve, d.o.o, Šišenska cesta 17, 1000 Ljubljana pridobiva, hrani in uporablja vaše osebne podatke. Datum uveljavitve teh pravil o zasebnosti je 1. 6. 2018

Ta pravila o zasebnosti veljajo za:

 • uporabo naših spletnih strani na (pod)domenah: unikatnatrznica.si  (v nadaljevanju: Spletna stran),
 • prijavo na obveščanje o novostih in naši ponudbi storitev,
 • obveščanje preko naših družbenih kanalov in aplikacij in
 • vašo uporabo katere koli druge, sedanje ali prihodnje, spletne ali nespletne storitve (v nadaljevanju vse skupaj od: Storitve).

Ta pravila zasebnosti veljajo za naše uporabnike, to so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo naše Storitve (v nadaljevanju: Uporabniki).

Prosimo vas, da natančno preberete naša pravila o zasebnosti. Priporočamo vam, da si natisnete oziroma primerno shranite kopijo teh pravil o zasebnosti in vseh prihodnjih različic, ki veljajo za vaše evidence privolitev, ki ste nam jih podelili.

[su_spacer]
[su_spacer]

O nas

[su_spacer]

Upravljavec vaših osebnih podatkov je unikatnatrznica.si, ARTEPIN, spletne rešitve, d.o.o., Šišenska cesta 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Unikatna Tržnica).

V primeru vprašanj se prosim obrnite na nas tako, da pošljete e-poštno sporočilo na info@unikatnatrznica.si

[su_spacer]
[su_spacer]

Kako pridobivamo, uporabljamo in drugače obdelujemo vaše osebne podatke

[su_spacer]

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko nam jih posredujete, na primer preko vaše uporabe naših Storitev, ko nas kontaktirate neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali preko družbenih medijev, s katerimi nam posredujete osebne podatke. Kadar je to dovoljeno z zakonom, lahko o vas dobimo tudi informacije iz drugih virov.

[su_spacer]
[su_spacer]

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo ali pridobimo o vas?

[su_spacer]

Vrste informacij, ki jih zbiramo o vas, so:

 • e-poštni naslov,
 • ime in priimek,
 • kraj ali regija bivanja,
 • informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave),
 • informacije o tem, kako uporabljate naše Storitve (npr. katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili).

[su_spacer]
[su_divider text=”Pojdi na vrh” size=”1″ margin=”5″]
[su_spacer]

Unikatna Tržnica sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1.

Potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

[su_spacer]
[su_spacer]

Privolitve, ki se nanašajo na prejemanje e-novic

[su_spacer]

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje  e-novic o aktualnih trendih in praksah s področja spletne trgovine se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to: ime in priimek, e-pošta in IP naslov naprave, s katere se prijavlja.
Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

[su_spacer]
[su_spacer]

[1] Sledenje vašim aktivnostim in interesom na portalu unikatnatrznica.si in pripadajočih poddomenah:

 • Iznos, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga spremljati vaše aktivnosti na vseh poddomenah portala unikatnatrznica.si, nam omogočajo izvajanje naročenih storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh unikatnatrznica.si, ter agregirane in anonimne analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin.
 • Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimne analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.[su_spacer]
  [su_spacer]

[2] Prejemanje unikatnatrznica.si e-novic o aktualnih trendih s področja spletne trgovine velja do preklica in obsega:

 • uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic o aktualnih ecommerce trendih
 • uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so vodiči, obvestila o aktualnih dogodkih in podobno
 • iznos, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh e-novic
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)[su_spacer]
  [su_spacer]

[3] Privolitev za prejemanje personaliziranih obvestil in ponudb velja do preklica in obsega:

 • uporabo podatkov za neposredno trženje
 • ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords …) z namenom predstavitve vseh unikatnatrznica.si storitev
 • iznos in obdelavo podatkov v orodjih za digitalno oglaševanje (uporaba e-pošte za pripravo anonimiziranih segmentov uporabnikov, v tem primeru e-pošte ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)[su_spacer]
  [su_spacer]
  [su_divider text=”Pojdi na vrh” size=”1″ margin=”5″]
  [su_spacer]
  [su_spacer]

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

[su_spacer]

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@unikatnatrznica,si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev;
 • pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
 • pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
 • pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem
 • pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi
 • pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

[su_spacer]
[su_spacer]

Postopek uveljavljanja pravic

[su_spacer]

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@unikatnatrznica.si

Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

[su_spacer]
[su_divider text=”Pojdi na vrh” size=”1″ margin=”5″]