Pravila zasebnosti

Ta pravila o zasebnosti določajo, kako unikatnatrznica.si, ARTEPIN, spletne rešitve, d.o.o, Šišenska cesta 17, 1000 Ljubljana pridobiva, hrani in uporablja vaše osebne podatke. Datum uveljavitve teh pravil o zasebnosti je 1. 6. 2018

Ta pravila o zasebnosti veljajo za:

 • uporabo naših spletnih strani na (pod)domenah: unikatnatrznica.si  (v nadaljevanju: Spletna stran),
 • prijavo na obveščanje o novostih in naši ponudbi storitev,
 • obveščanje preko naših družbenih kanalov in aplikacij in
 • vašo uporabo katere koli druge, sedanje ali prihodnje, spletne ali nespletne storitve (v nadaljevanju vse skupaj od: Storitve).

Ta pravila zasebnosti veljajo za naše uporabnike, to so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo naše Storitve (v nadaljevanju: Uporabniki).

Prosimo vas, da natančno preberete naša pravila o zasebnosti. Priporočamo vam, da si natisnete oziroma primerno shranite kopijo teh pravil o zasebnosti in vseh prihodnjih različic, ki veljajo za vaše evidence privolitev, ki ste nam jih podelili.


O nas

Upravljavec vaših osebnih podatkov je unikatnatrznica.si, ARTEPIN, spletne rešitve, d.o.o., Šišenska cesta 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Unikatna Tržnica).

V primeru vprašanj se prosim obrnite na nas tako, da pošljete e-poštno sporočilo na info@unikatnatrznica.si


Kako pridobivamo, uporabljamo in drugače obdelujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko nam jih posredujete, na primer preko vaše uporabe naših Storitev, ko nas kontaktirate neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali preko družbenih medijev, s katerimi nam posredujete osebne podatke. Kadar je to dovoljeno z zakonom, lahko o vas dobimo tudi informacije iz drugih virov.


Katere vrste osebnih podatkov zbiramo ali pridobimo o vas?

Vrste informacij, ki jih zbiramo o vas, so:

 • e-poštni naslov,
 • ime in priimek,
 • kraj ali regija bivanja,
 • informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave),
 • informacije o tem, kako uporabljate naše Storitve (npr. katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili).


Unikatna Tržnica sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1.

Potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.


Privolitve, ki se nanašajo na prejemanje e-novic

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje  e-novic o aktualnih trendih in praksah s področja spletne trgovine se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to: ime in priimek, e-pošta in IP naslov naprave, s katere se prijavlja.
Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:


[1] Sledenje vašim aktivnostim in interesom na portalu unikatnatrznica.si in pripadajočih poddomenah:

 • Iznos, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga spremljati vaše aktivnosti na vseh poddomenah portala unikatnatrznica.si, nam omogočajo izvajanje naročenih storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh unikatnatrznica.si, ter agregirane in anonimne analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin.
 • Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimne analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.

[2] Prejemanje unikatnatrznica.si e-novic o aktualnih trendih s področja spletne trgovine velja do preklica in obsega:

 • uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic o aktualnih ecommerce trendih
 • uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so vodiči, obvestila o aktualnih dogodkih in podobno
 • iznos, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh e-novic
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)

[3] Privolitev za prejemanje personaliziranih obvestil in ponudb velja do preklica in obsega:

 • uporabo podatkov za neposredno trženje
 • ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords …) z namenom predstavitve vseh unikatnatrznica.si storitev
 • iznos in obdelavo podatkov v orodjih za digitalno oglaševanje (uporaba e-pošte za pripravo anonimiziranih segmentov uporabnikov, v tem primeru e-pošte ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)
VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@unikatnatrznica,si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev;
 • pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
 • pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
 • pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem
 • pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi
 • pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@unikatnatrznica.si

Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.