Reševanje reklamacij

Z oddajo ponudbe prodajalca za posamezen izdelek in sprejemom le-te ponudbe s strani kupca, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje.

Vsi morebitni spori iz tega razmerja (zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe..) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem.
Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki, ker ni neposredno vpleten v to relacijo.

Z uporabo spletnega mesta unikatnatrznica.si se tako kupci kot prodajalci zavezujejo k sporazumnemu reševanju medsebojnih sporov.

Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta unikatnatrznica.si, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.